ทำความรู้จักข้อดีของหลอดไฟแบบไส้

อย่างที่ทราบกันดีว่าหลอดไฟที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือนของเรานั้น มีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งการจะเลือกใช้นั้นก็ขึ้นอยู่กับประโยชน์และการใช้งานของแต่ละพื้นที่ควรเลือกให้เหมาะสม แต่ที่สำคัญสุด คือควรเน้นการประหยัดพลังงาน ซึ่งหลอดไฟที่เราจะกล่าวถึงคือหลอดไฟที่ใช้กันในยุคแรกๆก่อนที่จะมีหลอด LED เข้ามา และในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีใช้ให้เห็นอยู่กันทั่วไป “หลอดไส้” หรือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent Lamp) ใช้หลักการทำงาน คือเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส้หลอดที่มีลักษณะเป็นขดลวด จะทำให้เกิดความร้อนจนไส้หลอดแดง และเปล่งแสงสว่างออกมา สามารถแบ่งออกได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับรูปร่าง และลักษณะของหลอดก็มีความแตกต่างกันออกไป […]