Acrylic-signs

ข้อดีของป้ายแบบ Acrylic signs

การทำงานป้ายแบบ Acrylic signs ถือเป็นงานป้ายอีกประเภทได้รับความนิยมไม่น้อยเนื่องด้วยลักษณะของวัสดุค่อนข้างมีประโยชน์หลายด้านอีกทั้งมีข้อดีมากมาย ซึ่งใครเคยทำงานป้ายประเภทนี้จะรู้ดีว่า Acrylic signs ถือเป็นรูปแบบของวัสดุค่อนข้างยืดหยุ่นต่อการใช้งานสูงดังนั้นลองมาดูข้อดีของป้ายแบบ Acrylic signs กันว่ามีอะไรบ้าง

Acrylic-signs

  1. หากมีการใส่ไฟแบบ LED เข้าไปแสงไฟถูกใส่เอาไว้จะเปล่งออกมาได้ทั้งตัวป้ายส่งผลให้เกิดความสวยงามในการใช้งาน มีความโดดเด่นมากโดยเฉพาะกับพื้นที่มีแสงน้อยหรือแสงสว่างไม่มากการใช้ป้ายแบบ Acrylic signs แล้วใส่ไฟ LED จะให้ป้ายดังกล่าวเป็นสง่าสุดๆ
  2. มีน้ำหนักเบาช่วยให้การขนย้ายเป็นไปอย่างสะดวก ติดตั้งง่าย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากนักแม้ว่าจะติดตั้งไว้บนที่สูงเนื่องจากเป็นลักษณะของพลาสติก
  3. มีความคงทนต่อการใช้งาน รองรับแรงกระแทกต่างๆ ได้ดี หากมีการเปรียบเทียบกับกระจกสามารถรองรับแรงกระแทกได้สูงกว่า 15 เท่า
  4. สามารถใช้สารเคมีต่างๆ ในการทำป้ายได้ เช่น น้ำมัน แก๊ส สีต่างๆ เพราะไม่ทำปฏิกิริยากับสารระเหย ปลอดภัยหายห่วง
  5. มีความใสช่วยให้การออกแบบหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม สร้างงานตามความคิดสร้างสรรค์ได้เยอะมากขึ้น