Lightbox-sign

ข้อดีของป้ายแบบ Lightbox sign

ป้ายประเภท Lightbox sign หรือเรามักจะเรียกกันว่าป้ายกล่องไฟหรือป้ายตู้ไฟถือเป็นประเภทป้ายโฆษณาเรามักเห็นกันบ่อยๆ ลักษณะของการทำป้ายอาจดูเหมือนยุ่งยากแต่จริงๆ แล้วถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีฝีมือในการทำให้สวยงามจะทำให้ป้ายประเภทนี้ดูโดดเด่นอย่างมาก โดยวัสดุที่ใช้ครอบกล่องไฟหรือตัวอักษรมักเป็นอลูมีเนียม ซึ่งจากลักษณะของป้ายประเภทนี้มีข้อดีของการใช้งานคือ

Lightbox-sign

  1. มีน้ำหนักเบาทำให้เหมาะสมกับการนำไปติดตั้งบนอาคารสูง หรือพื้นที่จำเป็นต้องใช้การห้อยป้ายโดยมีเฉพาะตัวยึดเท่านั้น วัสดุประเภทนี้มีน้ำหนักเบายงช่วยทำให้การติดตั้งง่าย ขนย้ายสะดวกด้วย
  2. ผู้ใช้งานสามารถสร้างลวดลายตามความต้องการของตนเองได้เลย เนื่องจากว่าการใช้งานป้ายประเภทนี้จะมีลักษณะคล้ายกับการวาดภาพหรือการแต่งภาพให้ดูสวยงาม ดังนั้นทำให้รายละเอียดของสิ่งที่ต้องการแสดงออกมีความชัดเจนตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  3. หากมีการออกแบบโดดเด่นดูสะดุดตาจะทำให้ป้ายประเภทนี้สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสว่างในตัวเองตามขนาดของหลอดไฟที่ใช้ดังนั้นสามารถเล่นลูกเล่นการใช้ไฟสว่างหรือไฟมัวๆ ตามแต่จุดที่ติดตั้งด้วย