ข้อดี-ข้อเสียของหลอดตะเกียบที่เราควรรู้

หากให้นึกถึงหลอดไฟประหยัดพลังงาน เชื่อว่าหลายคนคงจะนึกถึงหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดตะเกียบเป็นอันดับแรกๆ เพราะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานทดแทนหลอดไส้ โดยหลอดตะเกียบจะมีขนาดเล็ก กะทัดรัด และให้แสงสว่างสูงจึงเหมาะกับการใช้งานได้หลายพื้นที่ แถมสามารถใช้งานได้นานกว่าหลอดไส้มากถึง 8 เท่า หรือเฉลี่ยประมาณ 8,000 ชั่วโมง แต่พลังงานของหลอดตะเกียบจะน้อยกว่าหลอดไส้ 4 เท่าด้วยกัน มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด

 1. หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ
  • หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายในชนิดแบบแกนเหล็ก จะมีลักษณะรวมเอาบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์อยู่ภายใน สามารถนำไปใส่แทนขั้วหลอดไส้ชนิดเกลียวได้ทุกดวง
  • หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายในอิเล็กทรอนิกส์
 2. หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายนอก การทำงานจะคล้ายกับแบบภายใน เพียงแค่ดีกว่าตรงที่เลือกเปลี่ยนเฉพาะตัวหลอดได้

หลักการทำงานของหลอดตะเกียบ ใช้การปล่อยประจุที่บรรจุอยู่ในไอปรอทความดันต่ำ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะเข้าไปกระตุ้นอนุภาคภายในปรอทให้ปล่อยรังสีเหนือม่วง พอรังสีนี้กระทบเข้ากับสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ข้างในตัวหลอด สารเรืองแสงก็จะทำหน้าที่เปล่งแสงสว่างออกมา แต่เนื่องด้วยรูปแบบการทำงานไม่ได้มาจากความร้อน จึงส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลอดเกิดความร้อนน้อย และแสงสว่างที่ได้จะเป็นแบบกระจายไม่ทำให้บาดตา ซึ่งหลอดตะเกียบนี้มีข้อดี- ข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี

 1. กินไฟน้อย เฉลี่ยแล้วจะใช้ไฟเพียงแค่ 25% หรือเมื่อเทียบกับหลอดไส้แล้วจะกินไฟน้อยกว่าถึง 4 เท่าในขณะที่ให้แสงสว่างเท่ากัน
 2. หลอดปล่อยความร้อนน้อยกว่าหลอดไส้ จึงไม่ทำให้ห้องร้อนและช่วยไม่ให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนัก
 3. หากเดิมใช้เป็นหลอดไส้ก็สามารถนำหลอดคอมแพคบัลลาสต์มาติดตั้งแทนได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัลลาสต์ใหม่
 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบำรุงรักษา รวมทั้งค่าเปลี่ยนหลอดใหม่ เพราะเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นานกว่าหลอดไส้นั่นเอง โดยสามารถใช้งานได้นานกว่าถึง 8 เท่า หรือประมาณ 8,000 ชั่วโมง

ข้อเสีย

 1. ถึงแม้จะกินไฟน้อยกว่าแต่ราคาย่อมแพงกว่าหลอดไส้อย่างแน่นอน แต่ทว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานของทั้ง 2 หลอดแล้ว ยังถือว่าหลอดตะเกียบก็ยังคงประหยัดกว่าอยู่นั่นเอง
 2. หากว่าตัวบัลลาสต์ภายในและสตาร์ทเตอร์ชำรุดจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ยกชุด เพราะว่ามันถูกผนึกรวมเป็นชุดเดียวกัน จึงไม่อาจแยกเปลี่ยนได้

ฉะนั้นในปัจจุบันอาคารบ้านเรือนจึงเปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบกันมากขึ้น เพราะติดตั้งได้หลายพื้นที่ แถมยังช่วยให้ห้องดูสวยงามอีกด้วย