led-master

ทำป้ายไฟ ใช้ไฟบ้าน

การทำป้ายไฟที่สามารถนำไปใช้งานร่วมกับไฟบ้านได้ ตามขั้นตอนประกอบส่วนใหญ่แล้วยังจะคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามามี 2 อย่างด้วยกัน ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า (Resistor) หรือที่เราเรียกกันว่า โอห์ม เป็นหน่วยการวัดกระแสไฟฟ้าไม่ใช่ชื่อเรียกทางการ ซึ่งเจ้าโอห์มนี้ก็มีหลายแบบ

1.โอห์มแบบคงที่ (fixed resistors) เป็นตัวต้านทานแบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้

2.โอห์มแบบเปลี่ยนค่าได้ (Variable Resistors) สามารถทำการปรับเปลี่ยนค่าโอห์มได้ตามต้องการเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

3.โอห์มแบบพิเศษ (special resistors) ที่ใช้การวัดค่าจากสิ่งอื่นเป็นตัวกำหนดการทำงานเช่นแสงแดด

4.โอห์มแบบแบ่งค่าได้ (tapped resistors) เป็นโอห์มที่สามารถแบ่งค่าความต้านทานได้หลายระดับในตัวเดียว

5.โอห์มปรับแต่งค่าได้ (adjustable resistors) ซึ่งการทำงานจะต่างกับโอห์มแบบเปลี่ยนค่าได้เพราะแบบที่ 2 นั้นสามารถปรับและสะดวกกว่าโอห์มแบบที่ 5 เนื่องจากการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้นต่างกันพอสมควร

led-image

แต่สำหรับเราแล้วถ้าจะเลือกใช้โอห์มนั้นเป็นโอห์มแบบคงที่ (fixed resistors) ขนาดความต้านทาน 220 โอห์ม – 300 โอห์ม ก็เพียงพอในการทำมาใช้งาน ส่วนจะใช้มาน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการต่อวงจรเช่นสายไฟขั้วบวกเข้าเท่าไหร่ต้องใช้เท่านั้นไม่นับขาหลอด LED ที่เชื่อมต่อกัน หม้อแปลงไฟฟ้า ทำหน้าที่แปลงไฟให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้งานเพื่อป้องกันการรัดวงจรในกรณีที่อุปกรณ์ได้รับไฟมากเกินความจำเป็นอีกทั้งยังรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประกอบและสำหรับการเลือกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้านั้นต้องคำนวณจากแอมป์ของชุดป้ายไฟที่เราประกอบคิดได้จากจำนวนหลอดไฟ LED ว่า 1 หลอดนั้นใช้ไฟประมานเท่าไหร่จากนั้นนำมาบวกกันจะได้เป็นค่า A เช่น 12V 5A เป็นต้น ฉะนั้นหากตัวหม้อแปลงไฟฟ้ามีค่า V มากกว่าจำนวนที่ใช้งานถือว่าใช้งานได้ แต่หากว่าน้อยกว่าค่า V ที่เราต้องการแล้วจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้ การต่อสายไฟต้องดูให้ดีก่อน หากนำสายไฟที่จะเสียบปลั๊กมาต่อเข้ากับขั้ว +- แล้วนำสายไฟที่จะต่อกับป้ายไฟไปใส่ LN รับรองได้ว่าเกิดปัญหาแน่นอนและช่อง L กับ N นั้นถ้าตัวหม้อแปลงไฟฟ้ามีการระบุอย่างชัดเจนต้องต่อให้ตรงเมื่อท่านใช้สายไฟเมนของตัวบ้านถ้าไม่แน่ใจเรียกช่างไฟแถวบ้านมาต่อในส่วนนี้ให้จะดีกว่าเพื่อความปลอดภัย และถ้าต้องการเพิ่มลูกเล่นให้กับป้ายไฟของเราแล้วล่ะก็ต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์อีก 1 ชิ้นได้แก่ วงจรไฟกระพริบหรืออาจจะเป็นแบบอื่นก็ย่อมได้ซึ่งต้องคิดถึงหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยอย่าลืม