ข้อดี-ข้อเสียของหลอดตะเกียบที่เราควรรู้

หากให้นึกถึงหลอดไฟประหยัดพลังงาน เชื่อว่าหลายคนคงจะนึกถึงหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดตะเกียบเป็นอันดับแรกๆ เพราะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานทดแทนหลอดไส้ โดยหลอดตะเกียบจะมีขนาดเล็ก กะทัดรัด และให้แสงสว่างสูงจึงเหมาะกับการใช้งานได้หลายพื้นที่ แถมสามารถใช้งานได้นานกว่าหลอดไส้มากถึง 8 เท่า หรือเฉลี่ยประมาณ 8,000 ชั่วโมง แต่พลังงานของหลอดตะเกียบจะน้อยกว่าหลอดไส้ 4 เท่าด้วยกัน มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน […]